Ullman PR stödjer Insamlingsstiftelsen mot trafficking, IMT 

Vi har hjälpt Insamlingsstiftelsen mot trafficking (IMT) att pro bono lansera sin nya fond för barn till traffickingoffer: Fonden för barn i människohandel. Fonden ska bidra till olika insatser såsom barnbidrag, kläder och mat till familjer med mycket små ekonomiska resurser där mamman eller pappan har varit utsatt för människohandel. Läs mer om hur ni också kan stödja dem här: http://www.imtr.se/stod-oss/