Public Affairs 

På Ullman PR har vi lång erfarenhet av Public Affairs i form av lobbying och opinionsbildning. Oavsett om det gäller politiska beslut eller andra organisationers åtgärder som kan påverka ditt företag eller organisation. Många företag har ett behov att vara med och påverka politiska beslut som fattas, lokalt eller på nationell nivå, som påverkar deras verksamhet. Vi kan de olika beslutsprocesserna. Vi kan politik och känner de viktigaste aktörerna – och vårt nätverk är brett både inom politik och näringsliv. Vi vet vilka våra kunder bör träffa, hittar de lösningar som är politiskt gångbara och vet hur kommunikation på olika arenor kan hjälpa dig att nå framgång.

Vi kan public affairs