Kriskommunikation 

Även om medieträning kan förbereda era anställda för en kris, är kriserna inte alltid helt enkla att förutse. När drevet går är det viktigt att agera både snabbt och beslutsamt. Därför finns vi på Ullman PR som en extern rådgivare dygnet runt för att hjälpa er hantera akuta situationer. Vi ger konkreta råd och lägger snabbt upp en strategi som syftar till att minimera eventuella skador på företagets varumärke. 

Kriskommunikation | Ullman PR

 

Mediakris – Hur ska du agera?

Plötsligt och utan förvarning måste du kommunicera dåliga nyheter eller hantera en medial kris. Det är bra om du är förberedd. 72 procent inom den privata sektorn saknar en krisplan och inom den offentliga sidan saknas det hos 41 procent. 


1. Var förberedd – Helt plötsligt drabbas ditt företag av negativ publicitet. Förbered dig innan så att ni i förväg planerat vem som gör vad. Kanske bra om du i förberedelserna utnyttjar extern expertis.

2. Coola ned – Mediakriser kan visserligen allvarligt försämra ditt företags/organisations rykte men det är inte självklart. Rätt hanterat kan du göra det till en fördel. Ryggmärgsreflexen att fly eller pudla är nästan alltid fel. Gå till motattack. Det skapar oftast respekt och kan stärka ditt varumärke. Allt hänger förstås på sanningshalten i vad media påstår.

3. Ta snabbt fram fakta – När något skett så är informationsövertaget väldigt viktigt. Ta fram fakta om det inträffade och berätta vad du vet. Var ärlig och ljug inte. Det gäller att vara så snabb som möjligt men inte lika snabb som en näsvis journalist kräver. Ge dig själv tid till att kolla fakta och lägga upp en strategi för både försvar och motattack.

4. Var tillgänglig – När fakta finns på bordet och strategin är fastlagd så ska den som utsetts till mediakommunikatör vara tillgänglig hela tiden. Svara alltid på medias frågor. Även om du inte har något att berätta eller någon ny information så är det bättre att säga det och att tala om när och hur du kommer att tillhandahålla ny information. Det är oftast klokast om den som utsetts till mediakommunikatör inte är högsta chefen. I lägen då försvaret spricker så finns en andra försvarslinje som i så fall kan hanteras av högsta chefen.

5. Intern information – Ofta informerar man den egna personalen för lite. Men också andra intressegrupper som styrelser, aktieägare, berörda politiker och andra intressenter är mycket viktiga att informera. Håll dem löpande informerade om vad som skett och vad som kommer att ske.

6. Bra med extern rådgivare – Det är klart att vi i PR-branschen har egna intressen i att hjälpa till i en mediakris. Men det är ändå så att man lätt får tunnelseende när man drabbas. Att ta hjälp utifrån och att få råd från en extern expert som kanske har kallare pannben än du och erfarenhet av liknande kriser, det kan du ha stor nytta av.