Marknads-PR 

Det mediala landskapet är i ständig förändring. Den tydligaste trenden är allt färre tryckta medier och en uppsjö av sociala och digitala medier. Tiden är förbi när det räckte med ett pressmeddelande och journalistkontakter. Kommunikationen ska vara trovärdig och långsiktig. Ullman PR ser till att ert företag når ut med ert budskap genom mediebruset. Det gör vi genom kreativitet och engagemang.

Vi hjälper våra kunder att skapa uppmärksamhet, påverka opinionen och få omvärlden att förstå och lita på våra kunders budskap. I arbetet med marknads-PR används egna och icke-köpta kanaler för marknadsföring. 

På Ullman PR arbetar vi till exempel med varumärkesstrategi, framtagning av kreativa kampanjer, produkt-/konceptlansering och aktiviteter i traditionella och sociala medier.