AdWords 

Vi konsulterar gärna vid köp av AdWords. Det är vi inte ensamma om. Det som skiljer oss från de flesta andra AdWordskonsulter är att vi har PR-perspektivet. När företaget, produkten eller organisationen är i hetluften, positivt eller negativt, så finns vi där för att snabbt kunna utnyttja Google för kundens intressen.
 
Vi kan hjälpa er att hitta rätt ord och köpa dem i auktioner för att optimera företagets sökträffar.
 

AdWords är ett perfekt sätt att annonsera om man snabbt vill komma ut på Google t.ex. vid krishantering. Verktyget skiljer sig från traditionell annonsering där annonsörerna betalar en klumpsumma för att nå ett stort antal personer, vare sig de är intresserade av informationen eller inte. En av Google AdWords stora fördelar är att annonsören endast betalar då konsumenten själv, genom sökmotorn Google, bestämmer sig för att ta del av och klicka för att läsa mer om det aktuella budskapet.