Hemsidor och webb 

På Ullman PR finns stor kompetens och lång erfarenhet av design och att utforma hemsidor. Vi hjälper kunder med allt från att ta fram en ny hemsida till att titta över enskilda delar av en befintlig hemsida.

  
Tillsammans med kunden arbetar vi fram ett koncept som går i linje med företagets kommunikativa och affärsmässiga mål för webbplatsen. Det kan handla om allt ifrån en tillfällig kampanjsajt till en huvudhemsida som kräver ständig uppdatering av nyheter, nyhetsbrev etc. Vi analyserar även redan existerade sidor och i samspråk med kunden gör vi de förbättringar vi ser kan lyfta hemsidan. 

Vi gör även hemsidorna responsiva, det vill säga användarvänliga för samtliga skärmar (mobil, dator, surfplatta).

Exempel på hemsidor där vi har designat, programmerat och hjälpt till med innehåll:

Tandläkarkliniken City Dental: