Ullman PR växer - nyrekryterar två konsulter 

Ullman PR expanderar och rekryterar seniorkonsult Anne Carlsson och juniorkonsult Linn Ottosson.
Rekryteringen kommer framförallt att stärka upp byråns erbjudande inom public
affairs, medierelationer och kriskommunikation inom vård, läkemedel, eHälsa och FOU.


Anne Carlsson rekryteras som seniorkonsult till Ullman PR och kommer närmast från rollen som
ordförande i Sveriges största patientorganisation Reumatikerförbundet och dessförinnan som
kanslichef på Handikappförbunden Värmland. Anne Carlsson har över 40 års erfarenhet inom hälsooch
sjukvården samt räddningstjänsten, såväl som anställd och politiskt aktiv. Hon har även arbetat
med strategiskt påverkansarbete mot hälso- och sjukvården samt FOU.

Anne har deltagit som expert i ett antal statliga utredningar såsom Biobanksutredningen, Patientens
rätt, samt LOV, lagen om valfrihetssystem, för att nämna några. Hon har även deltagit som expert i
Göran Stiernstedts utredning, Effektiv vård. Anne var av tidningen Dagens Medicin 2015 utsedd som
en av vårdens mäktigaste med plats 30 på maktlistan. I tidningen Expressen var hon även 2015
utsedd som en av årets kvinnor på plats 63 med motiveringen ”Syns och hörs så fort det diskuteras
patientmakt och rätten att vara delaktig i sin egen vård. Det skulle behövas ännu fler
patientföreträdare som slåss för en jämlikare vård”.

- Anne har stor erfarenhet inom vård- och läkemedelsbranschen både som förtroendevald i
politiken och i patientorganisationer. Ullman PR vill utöka sin verksamhet inom den viktiga
life science-sektorn. Och där kommer Anne med sina specialkunskaper och stora kontaktnät
betyda väldigt mycket för oss,
säger vd Harald Ullman.

Ullman PR rekryterar även juniorkonsult Linn Ottosson, som under hösten praktiserat på byrån. Linn
läser Medie- och kommunikationsvetenskap på Malmö högskola och kommer att jobba deltid under
våren samtidigt som hon skriver sin C-uppsats.

- Linn är väldigt proaktiv, självgående och en god skribent. Därför valde vi att anställa henne
samtidigt som vår tidigare konsult Sanna Fehrman går vidare. Linn tar således över Sannas
tidigare kunder inom livsstil med delat ansvar med mig,
säger vice vd Sandra Kastås.

Anne Carlsson
Fotograf: Lena Dahlström

 

 

 

 

 

 

 

 Linn Ottosson