Stiftelsen läxhjälpen stöds av Kronprinsessparets stiftelse 

 
I januari besöktes Stiftelsen läxhjälpen av Kronprinsessparet. Läxhjälpen stöds av Kronprinsessparets stiftelse. Både Ullman PR och Stiftelsen Läxhjälpen grundades av Harald Ullman som också är ordförande i Stiftelsen. Ullman PR stöder Stiftelsen och är en av många partners. Stiftelsen Läxhjälpen är en privat  icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.