Sandra Kastås - Årets medarbetare 2012 


 
 
Sandra Kastås, utnämnd till årets medarbetare 2012.
 
2012 utsågs Sandra Kastås till årets medarbetare med följande motivering: 
 
” Sandra förenar i en person hög kreativitet, ekonomiskt sinnelag och ett påfallande snabbt arbetssätt.”
 
Denna ambitiösa Gotlandstöis är byråns ekonomi- och personalchef. Med en magisterutbildning i företagsekonomi i ryggen är hon vår ekonomiska stödpelare i alla lägen. Utöver PR-konsult, ekonomi- och personalchef är Sandra även en talangfull konstnär. Även konstnären Sandra är en viktig del av byrån, hennes kreativitet har kommit att bli en inspirationskälla som är mycket värdefull för medarbetarna på Ullman PR.
 
Sandra har arbetat hårt under 2012 med byråns alla kunder, som verkar inom alla möjliga branscher. Hon drev även årets event under Almedalsveckan 2012 framgångsrikt.