Harald Ullman föreläser för Sveriges Kommuner och Landsting. 

Harald Ullman Föreläser SKL 
I egenskap av PR-proffs gästföreläste Harald Ullman för Sveriges Kommuner den 22/1 på Högberga gård. Föreläsningens fokus låg på Haralds iakttagelser kring kommuners arbete och utveckling. Harald delade även med sig av egen prognos inför valet 2014, han talade bland annat om viktiga frågor som kan komma att bli avgörande.