Fem nya kunder och projekt! 

2013 har börjat bra och kommer att bli bättre. Ullman PR blomstrar och vi har nu fem nya kunder inom fem olika branscher; restaurang-, medicinteknik-, fackförbund-, medie- och fastighetsbranschen.

Genom att arbeta kreativt i olika verksamhetsområden kan vår kompetens breddas och våra arbetsmetoder ständigt förnyas. 2013 är och kommer att fortsätta vara ett spännande år med många roliga projekt.
 
Vi kommer att lära oss mer och prestera ännu bättre, ni kan räkna med att se mer av oss!