Ny kund: Krogarna.se 

Krogarna
Många krögare upplever att det kan vara svårt och tidskrävande att få tag i nödvändig information från svenska myndigheter, och att kraven för tillståndsgivning hårdnat i Sverige. 
 
Krogarna.se har därför samlat all nödvändig myndighetsinformation på en och samma plats, detta för att utbilda i och underlätta tillståndssökning. På krogarna.se hittar du även olika onlineutbildningar för branschen, däribland utbildning i serveringstillstånd samt ansvarsfull alkoholhantering
 
Som ny kund till Ullman PR arbetar vi nu gemensamt för att skapa ett upplyst krog-Sverige!