Harald Ullman gör en stark insats i debatten huruvida en PR-konsult bör lägga sig i en rättslig process 


Harald Ullman Pontus Nyström
 
Harald Ullman och Pontus Nyström möttes igår i en debatt gällande huruvida en PR-konsult bör lägga sig i en rättslig process. Debatten hölls på Restaurang Gotland och moderator 
var Svenska PR-företagens Karin Pontén.
 
Debatten hölls i en timme och publiken var väldigt engagerade med frågor och synpunkter. Harald Ullman gjorde den starkaste insatsen och fick efter röstning övervägande flest medhåll från publiken för sin ståndpunkt att det är rätt att PR-konsulter åtar sig att hjälpa personer som befinner sig i en rättslig process.