Malin Otterström ny byråchef på Ullman PR 

 
Malin Otterström har idag utsetts till byråchef för Ullman PR. 
Malin Otterström
Ullman PR är visserligen en liten byrå men vi växer och får allt fler underleverantörer. Malin har arbetat som konsult och projektledare på Ullman PR sedan 2006. Som byråchef blir hon ansvarig för den dagliga ruljansen på byrån samt för byråns utveckling. I dagsläget har Ullman PR  fyra medarbetare och ett antal underkonsulter.
” Det går väldigt bra för oss just nu och vi har aldrig haft bättre förutsättningar att växa.  Och för att vi ska klara det behöver vi bli fler”, säger Malin.
 Harald Ullman kvarstår som VD utan ansvar för den dagliga ledningen. Han ska ägna sig åt det han tycker är kuligast,  att  utveckla våra kunders PR- och marknadsföring. ”Erfarenhet och förnyelse som sossarna sa när de fick 50% av rösterna”.