Harald deltar i Synovate och Fokus eftervalsseminarium 

 
 
World Trade Center, fredagen den 1 oktober kl. 13.00-15.00
 
Synovate och Fokus arrangerar på fredag 1 oktober ett eftervalsseminarium.
Harald Ullman kommer tillsammans med Ulrica Schenström att ge sin syn på partierna och årets valrörelse. Synovate kommer också att presentera sin eftervalsundersökning med efterföljande samtal mellan partisekreterare och företrädare för partierna.