Debattartikel om Veronica Palm 

läs debattartikeln här  
 
S-veteranen: Veronica Palm är inte den ledare som S behöver Veronica Palm nämns som en tänkbar kandidat till ordförandeposten för Socialdemokraterna. Och hon säger inte nej. Hennes enda arbetslivserfarenhet är att ha jobbat några år på dagis för att därefter bli professionell politiker.
Det är inte riktigt den arbetslivserfarenhet som krävs av en blivande partiledare för en socialdemokrati i kris.
 
Hon har nyligen utsetts till vice ordförande i skatteutskottet. I praktiken är hon alltså partiets skugg-skatteminister.
Hon har föreslagit att så kallat ”passivt kapital” ska beskattas extra. Det betyder rimligtvis att vi snart kan vänta oss en socialdemokratisk hemställan i skatteutskottet som kräver att regeringen ska införa en riktad skatt på arvegods i form av mormors och farmors gamla smycken som ligger förvarade i folks bankfack, samt dyra tavlor hemma hos överklassen på Östermalm och på väggarna hos de fåtaliga rester som finns kvar av den skånska slottsadeln. För någon annan form av ”passivt kapital” har i alla fall jag svårt att se.
 
 Palm är ordförande för Stockholms stads socialdemokrater där S backade till rekordlåga 22 procent. Någon valvinnare är hon alltså inte. Hon har i olika tidningsartiklar gjort en rad häpnadsväckande uttalanden.
”Vi ska inte köpa medelklassen” säger hon. Med hennes logik ska alltså Socialdemokraterna i stället köpa de sjukskrivnas och arbetslösas röster? Hur räknar hon då?
 
 Hon anser fortfarande, efter valkatastrofen, att det var en bra idé att gå till val tillsammans med Vänsterpartiet.
Trots att flera entydiga väljarstudier visar att Socialdemokraterna förlorade stort på det.
 
Palm har dessvärre inte förstått varför socialdemokratin varit en unikt dominerande politisk kraft i vårt land: Socialdemokraterna har varit regeringsdugliga samhällsbyggare. De har varit noga med överskott i statsfinanserna. Den ekonomiska politiken syftade till att Sverige skulle ha hög tillväxt så att företagen kunde blomstra, och alla grupper av medborgare kunde få det lite bättre. Sveriges tilltagande rikedom skulle fördelas rättvist samtidigt som man undvek stora samhällskonflikter.
 De rödgröna var inte trovärdiga i dessa fundamentala frågor, vilket förstörde Socialdemokraternas starka varumärke. Men Palm förstår inte detta utan framhärdar, trots facit, i att de rödgröna var rätt .
 
Det var Veronica Palm som drev frågan om att alla företag – även enmans och rörmokarfirman med tre gubbar – ska ha en jämställdhetsplan. Och att alla dessa planer ska kontrolleras så att inga företag kopierar andras planer. Ett förslag som påminner om hur den sovjetiska politbyrån försökte förändra världen, med känt resultat.
 
 Hon kommer inte att utses. Det vet hon också själv eftersom hon inte är dum. Syftet är följaktligen att ta ledarskapet i en stark vänsterfraktion och maximera deras inflytande. Något som dessvärre är möjligt i en socialdemokrati i opposition. Socialdemokraterna behöver en ledare som kan ena partiet och som kan tänka nya tankar om hur S ska förhålla sig i en globaliserad värld.
 
 Det nya ledarskapet måste begripa att den svenska arbetarklassen är färre än 15 procent av befolkningen och att samhället domineras av en stor – relativt välmående – medelklass. LO tappar medlemmar och SACO ökar.
 
Tyvärr har Veronica Palm inte förstått detta och inte heller att det krävs en skattepolitik som bidrar till att nya företag skapas och att industrin och kapitalet inte flyttar utomlands. Det är det som kan minska arbetslösheten och därmed klassklyftorna.
 
Harald Ullman

Malin Otterström ny byråchef på Ullman PR 

 
Malin Otterström har idag utsetts till byråchef för Ullman PR. 
Malin Otterström
Ullman PR är visserligen en liten byrå men vi växer och får allt fler underleverantörer. Malin har arbetat som konsult och projektledare på Ullman PR sedan 2006. Som byråchef blir hon ansvarig för den dagliga ruljansen på byrån samt för byråns utveckling. I dagsläget har Ullman PR  fyra medarbetare och ett antal underkonsulter.
” Det går väldigt bra för oss just nu och vi har aldrig haft bättre förutsättningar att växa.  Och för att vi ska klara det behöver vi bli fler”, säger Malin.
 Harald Ullman kvarstår som VD utan ansvar för den dagliga ledningen. Han ska ägna sig åt det han tycker är kuligast,  att  utveckla våra kunders PR- och marknadsföring. ”Erfarenhet och förnyelse som sossarna sa när de fick 50% av rösterna”. 

Att sätta sig på höga moraliska häster fungerar inte i pr-branschen 

Läs debattartikeln i Dagens Media 
Att sätta sig på höga moraliska häster fungerar inte i pr-branschen, skriver pr-konsulten Harald Ullman - som Amanda Mogensen och Tobias Smedberg.
 
I förra numret av Dagens Media uppmanar pr-konsulterna Amanda Mogensen och Tobias Smedberg, oss i pr-branschen att inte ta kontakt med SD. ”Landets lobbyister har ett ansvar för att inte främja extremhögerns framväxt", skriver de.

De skriver vidare att ”den konsult som går till Sverigedemokraterna med beslutsunderlag eller hjälper en uppdragsgivare med detta måste förstå att det får konsekvenser för extremhögerns framfart i Sverige”.
 
Jag förstår att de är väldigt goda människor men de har fel på alla plan. Vi i pr-branschen har en uppgift att på absolut bästa sätt företräda våra kunder och om det inbegriper kontakt med SD så vore det tjänstefel att inte ta den kontakten.
Jag har för min personliga del inget till övers för SD men det har jag inte med Vänstern heller. På Vänsterpartiets senaste valvaka fick CH Hermansson stora applåder . Samme man som hyllade en av historiens värsta massmördare, Stalin.

Så här uttryckte sig CH strax efter Stalins död, då Stalins missgärningar var väl kända: "Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter. Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten, därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Att vara kommunist, det är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän.”
Ska vi pr-konsulter inte prata med Vänsterpartiet också?  Och hur var det med Centerns historia? Amanda och Tobias gör tyvärr samma fel som många av våra ledande politiker. De tror att man kan mobba ut SD. Det vet vi erfarna lobbyister att det inte går. Valresultatet här hemma talar sitt tydliga språk.
 
Att SD blivit invald i Riksdagen beror på att Sverige har problem med invandringen och politikens huvudaktörer undvek den svåra frågan i valet. Novus har i en opinionsundersökning ställt frågor till sammanlagt 1 000 svenskar om hur de ser på invandring och integration. En stor majoritet (73 procent) anser att integration och invandring är ett stort problem i Sverige.
 
40 procent av svenskarna menar dessutom att forskare och andra experter i dag inte ger en rättvisande bild av vilka problemen är när det gäller integration och invandring.
 
Novus pekar på de verkliga orsakerna till SD:s framgångar. Politiker och experter tar inte tag i de problemen, som människorna ser där ute. Och så länge det förhåller sig så kommer SD att få röster.
Ska Amanda och Tobias lyckas i sitt goda uppsåt måste de tänka helt om.  När Fremskrittspartiet kom in i norska Stortinget för många val sedan, kunde ingen tro att de skulle få 22 procent i senaste valet och bli det näst största partiet i Norge. 
 
Mitt förslag till Amanda och Tobias. Istället för att tala om för oss i pr-branschen vad vi inte borde göra, Lobba istället på de andra riksdagspartierna om till exempel följande:
 
• Investera många miljarder för att ge de många arbetslösa invandrarna jobb. Tänk nytt gärna ihop med näringslivet. AMS-jobb är bättre än inga alls.
• Lyssna och prata med (inte till) all de unga frustrerande män som det inte gått så bra för i plugget, och som är arbetslösa, eller har för låg lön. De två arbetarpartierna kanske kunde damma av begrepp som klasskamp för att visa att de ser och förstår.
• Försök hitta en strategi för att förhindra att alla invandrare bosätter sig på ett och samma ställe eftersom det leder till att alla infödda svenskar flyttar ut och det blir ingen integration. 
• Överhopa SD med promemorior och fakta, möten och seminarier som visar hur svår verkligheten är och att det tyvärr inte finns några enkla lösningar.
• Berätta för alla svenskar hur många otroligt duktiga invandrarförtagare som verkar här och skapar nya jobb här i Sverige. 50 procent av de företagare som tilldelats Albert Bonniers pris till årets företagare de senaste fyra åren är invandrare, Ayad Al Saffar Klockgrossisten och Bicky Chakraborty, som räddat de svenska stadshotellen.
• Visa att integration kan fungera. En av Ullman PR:s kunder City Dental är ett lysande exempel. Där pratas över 40 olika språk. Eftersom det inte utbildats tillräckligt med svenska tandläkare anställde City Dental många ytterst dugliga tandläkare med utländsk bakgrund. Bra för de infödda svenskar som fick både bra och billig tandvård, tack vare invandrarna.
På Ullman PR tar vi också bara lobbyuppdrag vi tror på men det beror inte på att vi har någon slags högre moral. Utan vi vet efter 35 års erfarenhet att det oftast är stort och äkta engagemang som gör att man kan lyckas övertyga andra. Och lyckas man får man nya uppdrag. Men att med darr på rösten sätta sig på höga moraliska hästar fungerar varken i vår bransch eller i en valrörelse. 
 
Harald Ullman
Rådgivare Ullman PR

Är Berns kund hos Ullman PR? 

0
Vår Vd har i egenskap av vice ordförande i City Polisnämnd deltagit i en debatt om Syndikalisternas arbetsmetoder mot Berns. En fråga har då uppkommit om Berns är eller har varit kund hos Ullman PR. Ullman PR varken har, eller har haft några uppdrag för Berns .
 
Ullman PR redogör normalt inte för vilka kunder vi har. Det är branschpraxis. Vi har gjort några undantag  när vi till exempel har officiella uppdrag som presstalesman eller liknande. Däremot när vi har public affairsuppdrag och kontaktar beslutsfattare av olika slag så redovisar vi alltid vår uppdragsgivare.

Harald deltar i Synovate och Fokus eftervalsseminarium 

 
 
World Trade Center, fredagen den 1 oktober kl. 13.00-15.00
 
Synovate och Fokus arrangerar på fredag 1 oktober ett eftervalsseminarium.
Harald Ullman kommer tillsammans med Ulrica Schenström att ge sin syn på partierna och årets valrörelse. Synovate kommer också att presentera sin eftervalsundersökning med efterföljande samtal mellan partisekreterare och företrädare för partierna.