Kurs i strategisk PR 

Harald Ullman håller under våren en kurs i strategisk PR på Folkuniversitetet i Stockholm.
 
I kursen kommer man att få lära sig alltifrån hur man lägger upp en PR-plan, hur PR fungerar som en del i mediemixen, hur man kan använda Internet och sociala medier i PR-arbetet till att delta i en krigsspelsmodell under en föreläsning i krishantering.
 
Under kursens gång kommer bland annat följande moment att beröras:
 
Så tänker redaktionen/Journalisterna. Vad är en nyhet? Hur jobbar man på redaktionen? Hur tänker journalisten när man tipsar ?
Vilka väljer journalisten att ringa när man vill skaffa sig kunskap ?  Skillnader mellan olika redaktioner ?
Olika typer av medier.
De olika redskapen i PR-arbetet
Hur påverka redaktionen ?
Tekniker för att påverka redaktionen/journalisterna
PR är mycket mer än medier
Hur når vi målgruppen utan både journalister o traditionell reklam
För o nackdelar med PR
Kursen kommer att få besök av olika gästföreläsare bland annat av Jonas Morian, prisbelönad bloggare och informationschef, som kommer att föreläsa om den nya PR-fronten – digitala medier.
 
Kursen börjar den 9 mars och består av fyra sammankomster under fyra veckor.
 
För mer information och anmälan:
http://www.folkuniversitetet.se/templates/Arr.aspx?id=169454&LeftMenuPageId=112525