Tillbakakaka - valt till månadens ord av Språkrådet 

Språkrådet har valt tillbakakaka till månadens ord i april, efter att Harald Ullman nyligen använt sig av ordet i P1.
 
När den kände pr-konsulten Harald Ullman nyligen intervjuades i P1 om LO-basen Wanja Lundby Wedins agerande kring AMF-bonusarna, sa han att hon borde frågat sig om hon kunde få ”tillbakakaka” när hon kritiserade bonussystemet. Många undrade då vad detta ord betyder. P1-redaktionen vände sig till lyssnarna, som skickade många brev med förklaringar: det påstods vara en försvenskning av backlash, eller kanske av backward cookie i datasammanhang. Två små barn fick till slut kallas in till studion för att förklara hur det förhöll sig.
 
Tillbakakaka är nämligen ett ord som normalt används av barn. När man kullar någon och den omedelbart kullar tillbaka, kallas det just tillbakakaka. Man kan villkora leken och säga ”ingen tillbakakaka”, d.v.s. ′ingen tillbakakull tillåten′. Det har sedan också kommit att användas mer utvidgat i betydelsen ′ge igen′. Barn kan då säga ”jag är bäst, ingen tillbakakaka” eller ”du har en ful mössa, ingen tillbakakaka”.
 
Läs hela artikeln här:
http://www.sprakradet.se/4409