Guidad visning på Liljevalchs 


 
På Alla hjärtansdag gick personalen på Ullman PR till Liljevalch konstmuseum på Djurgården.