Ullman PR:s mentorprogram 

En mentor kan hjälpa dig att utvecklas både på det professionella och personliga planet. Att ha en mentor i näringslivet kan ge dig många fördelar. En mer erfaren person att bolla idéer med kan hjälpa dig att identifiera strategier för att ta dig vidare i karriären. En mentor kan även öppna många dörrar och få dig att träffa rätt personer i sitt kontaktnät.

 • Är du student och i slutskedet av din utbildning?
 • Skulle du vilja bolla olika tankar och frågor inför det kommande arbetslivet med någon?
 • Skulle du vilja ha någon som delar med sig av sina erfarenheter och ger dig råd?
 • Skulle du vilja ha någon som ställer de rätta frågorna?

I så fall är du välkommen att söka till Ullman PR:s mentorprogram som Harald Ullman, vd och grundare håller i. Mentorprogrammet är kostnadsfritt för studenten och löper under en termin med en sammankomst per månad, en timme varje gång. 

Adepterna för mentorprogrammet kan finnas bland studier inom marknadsföring, kommunikation, media, journalistik, PR, reklam, statsvetenskap m.fl. 
 
Vi har möjlighet att ta emot två studenter per termin. Urvalet sker på ansökan. Vänligen skicka en ansökan där du förklarar om varför du skulle behöva en mentor, vad du pluggar, samt berättar lite om dig själv. Bifoga gärna CV också. Skicka ansökan tillinfo@ullmanpr.se och märk den MENTOR.
 

Mentorprogrammet innehåller bland annat:

 • Framtidsplaner och mål
 • Egenskaper och värderingar
 • Tips på hur man får praktik/jobb
 • Viktigt att tänka på inför jobbsök, klivet ut på arbetsmarknaden
 • Tillvägagångssätt för att få in en fot i branschen
 • Diskutera olika yrkesroller inom branschen
 • Diskutera olika relevanta arbetsplatser och organisationer fördelar/nackdelar
 • Tips på uppsatsämnen
 • Relevanta vidareutbildningar
 • Kandidatutbildning respektive masterutbildning
 • Nätverksträffar – få möjlighet att träffa och prata med folk från branschen
 • Mingelevent med uppdrag att bli en bättre minglare
 • Tips på olika event/föreläsningar att gå på
 • Olika hemuppgifter utefter intresse, med direkt feedback
 • Alla frågor som du som student kan tänkas vilja ha hjälp med
 • Och mycket mer…

Välkommen med din ansökan.

 

Vad tidigare adepter/studenter sagt om Ullman PR:s mentorprogram:

"Mentorprogrammet har varit väldigt bra! Jag fick lära mig otroligt mycket om branschen, mig själv, karriär och möjligheter. Jag fick svar på alla frågor jag hade och fick verkligen fundera på vad jag ville göra efter examen. Det bästa har varit alla människor jag har fått träffa och övningarna som vi gjort. Tack vara mentorprogrammet kom jag även fram till mitt uppsatsämne."

Julia 22 år - student företagsekonomi, Stockholms Universitet

 

"Strukturerat och stort engagemang från mentorn. Jag är imponerad, mina förväntningar har uppfyllts med råge! Bra övningar, diskussioner, tips, råd och feedback på mötena som givit mig mycket reflektion och idéer och en stor portion inspiration. Jag har fått en hel del självinsikt och en vägvisare mot vad jag just nu tror om framtida jobb och vad jag behöver på framtida arbetsplatser."

Ida 25 år - student från PR-programmet på Berghs shool of communication

 

"Ullman PRs mentorprogram kan jag varmt rekommendera till drivna personer som vill jobba med sin personliga utveckling och vara maximalt förberedda inför arbetslivet. Mentorn är engagerad och välkomnande och programmet är väldigt individanpassat med tydlig struktur."

Patrick 26 år - egenföretagare och student inom finansiell ekonomi, Stockholms Universitet

 

"Jag känner mig mycket säkrare nu när jag ska söka jobb. Mentorprogrammet hade gärna fått fortsätta ett helt år"

Tanja 23 år - student inom reklam och PR, Stockholms Universitet

 

"Under min tid som adept har jag träffat personer inom olika branscher och bollat idéer med Sandra angående mina framtidsplaner. Mentorprogrammet har givit möjligheter att vidga mitt nätverk, få vägledning av Sandra och karriärluncher med personer från önskade företag. Jag har fått nya kontakter inom CSR och marknadsföring, som jag är intresserad av.  

Det bästa med mentorprogramet är att man alltid lämnar mötena med nya insikter och ett smile på läpparna!"

August 23 år - student inom ekonomi, Uppsala Universitet

 

"Mitt mentorprogram hos Ullman PR har varit otroligt givande och utvecklande för mig. Framför allt har jag genom olika typer av övningar fått värdefulla insikter om mina egna värderingar samt styrkor och svagheter. Jag har också fått en tydligare bild av mina egna mål inför framtiden, samt tips på olika verktyg för att nå dit. Med min mentor har jag kunnat bolla olika tankar och idéer, både högt och lågt. 

En del av mentorprogrammet har även inkluderat nätverksträffar och mingelkvällar, och jag har också fått följa med på många olika intressanta seminarier och föreläsningar. Jag känner att dessa tillfällen varit väldigt utvecklande då jag fått chansen att öva på nätverkande, vilket varit mycket givande. Jag har genom dessa tillfällen även fått chansen att bredda mitt kontaktnät och träffa människor inom olika branscher som intresserar mig.  

Genom mentorprogrammet har jag utvecklats på ett sätt jag inte tror att jag hade gjort annars. Jag har också genom dessa insikter och övningar blivit mer säker på mig själv, vilket jag tror kommer att vara mycket värdefullt både privat och i arbetslivet. Jag är väldigt glad och tacksam över att jag fick chansen att gå Ullman PR:s mentorprogram."

Caroline 23 år - student inom ekonomi, Uppsala Universitet

 

"Jag studerar medie- och kommunikationsvetenskap på Uppsala Universitet och har under hösten medverkat i Ullman PRs mentorprogram. Det har varit väldigt givande att ha en mentor som kan ge en stöd och råd både i studierna och karriären. Jag har fått tips och råd om hur jag ska söka framtida jobb, fått skaka hand med människor i branschen och fått en större kunskap om vad som förväntas av mig ute i arbetslivet. Med hjälp av olika övningar har jag även fått titta på mina styrkor och svagheter och fått råd om vad jag kan göra för att bli bättre. Mentorsprogrammet har gjort att jag lyckats åstadkomma mer på en termin än vad jag någonsin hade gjort själv. Jag rekommenderar verkligen Ullman PRs mentorprogram!"

David 27 år - student på Medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala Universitet

 

"Mentorprogrammet på Ullman PR har i alla avseende överträffat mina förväntningar. Efter min policities kandidatexamen med inriktning statsvetenskap vid Lunds Universitet sökte jag mig till mentorprogrammet i huvudsak för att jag kände att jag behövde bygga en brygga till arbetslivet. Som student upplevde jag att kopplingen mellan studier och arbetsliv till stor del saknades och mina förhoppningar på programmet var därför att kunna få fläta samman dessa genom samtal med en yrkesverksam erfaren mentor. De förhoppningarna förverkligades snabbt under programmets gång då jag och min mentor: vice VD och PR-konsult Sandra Kastås träffades månatligt. De coachande samtalen skapade ett kontinuerligt rum där jag som adept kunde konkretisera och utstaka strategier för att kunna nå mina mål och visioner. Det förstärktes med mingel, nätverk och personliga möten som gav mig möjligheten att få träffa människor verksamma inom politik och kommunikation. En viktig medverkande kraft var att jag kände en vilja till att uppvisa resultat inför våra återkommande möten. När jag i efterhand utvärderar mitt deltagande inser jag att det var just dessa små steg som bidrog till att jag kommit en längre bit på vägen mot att uppfylla mina mål. Jag kan varmt rekommendera mentorprogrammet på Ullman PR som inte bara givit mig en professionell utveckling utan även bidragit till att jag på det personlig planet fått ett utökat självförtroende till att fortsätta på samma spår!"

Katarina 24 år - student inom Statsvetenskap, Lunds Universitet