Varför är de flesta politiker så okända för sina väljare? 

 
Ytterst få politiker är kända av sina väljare. Är folkvalda politiker mer lojala mot sin partiledning än mot sina uppdragsgivare, -väljarna? Det skiljer Sverige från t.ex. England. Ska det vara så och varför har det blivit så här?
 
Har vi för okarismatiska politiker? Varför bryr sig inte medierna?  Vill partiledningarna ha svaga, icke uppkäftiga politiker?
 
 Vad ska vi göra åt saken? Eller är det bra med starka partiledningar och svaga ledamöter utan personliga mandat i de beslutande församlingarna?  
 
På Ullman PR:s seminarium den 2 juli kommer Novus presentera rykande färska siffror på hur kända eller okända vår riksdags och lokalpolitiker är. Seminariet kommer även att sändas i SVT2 onsdag 3/7 kl 12:05.
 

 

 Välkommen till en intressant debatt!
 
  

Medverkande i panelen:

Torbjörn Sjöström vd Novus
Jenny Madestam statsvetare
Lars Stjernkvist Kommunalråd s Norrköping
Lena Mellin Aftonbladet
Tomas Rudin Oppositionsborgarråd s i Stockholm
Harald Ullman, moderator
 
När: Tisdag 2/7 Kl. 9:30-10:30
 
Var: Ullman PR:s paviljong, Tage Cervins gata (bakom talarplatsen)