Seminarieschema för Ullman PRs paviljong 

Måndag 2/7

09.00 - 10.00:  Samsyn och samverkan- kan ett nytt ersättningssystem skapa en mer sammanhållen vård och omsorg av äldre? 

Sammanfattning 
Vård och omsorg ersätts idag i separata sys¬tem. Detta kan leda till underproduktion av förebyggande vård eller att ansvar flyttas till andra aktörer. Vilken effekt har de stat¬liga ersättningarna? Kan man åstadkomma ett bättre omhändertagande genom 
sammanhängande ersättningssystem? 
 
Medverkande 
Roger Molin, nationell vårdvalssamordnare, Socialdepartementet 
Hans Winberg, generalsekreterare, 
Stiftelsen Leading Health Care 
Lena Lundgren, ordförande i omvårdnads¬nämnden, Gävle kommun 
Hanna Karin Linck, landstingsråd, 
Landstinget Gävleborg 
Per Almberg, ordförande i 
omsorgsnämnden, Hudiksvalls kommun 
 
 

11.00 - 12.00 Nivåstrukturering av cancervården – en möjlighet eller sju omöjligheter? 

Sammanfattning 
Den nationella cancerstrategin beskriver en nationell styrning av hälso- och sjukvård. Frågan kring nivåstrukturering utmanar på flera plan. Vi kan sannolikt vara överens om att sällan förekommande åtgärder bör centraliseras. Men vem bestämmer och var tas besluten? Vem vinner och vem förlorar? Hur kommer vi överens? 
 
Medverkande 
Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg, Sveriges kommuner och 
landsting. 
Gunilla Gunnarsson, samordnare nationella cancerstrategin, Sveriges kommuner och landsting 
Lars Holmberg, kanslichef RCC 
Uppsala-Örebro, RCC Uppsala Örebro 
Marie-Louise Forsberg-Fransson, ordförande landstingsstyrelsen, Landstinget i Örebro län 
Erik Weiman, ordförande landstingsstyrelsen, Landstinget i Uppsala län 
Tommy Berger, landstingsråd, Landstinget Gävleborg
 
 

14.00-15.00 Kollektivt resande – lagom bra duger inte för att skapa regional tillväxt. 

Sammanfattning 
Möjligheterna att resa kollektivt till och från studier, arbete och på fritiden utvecklas hela tiden. Branschen vill fördubbla resan¬det till år 2020, samtidigt som styrningen förändrats dramatiskt. Hänger alla aktörer med på resan? Och finns insikten om betydelsen för tillväxten hos finansiärerna? 
 
Medverkande 
Eva Tjernström (S), ordförande i landstings¬styrelsen, Landstinget Gävleborg 
Erik Weiman (M), ordförande i landstingssty¬relsen, Landstinget i Uppsala län 
Gunilla Glasare, avdelningschef för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och landsting 
Erik Herngren, konsult, Kairos Future 
 
  

16.00 - 17.00 Mål för regionbildning – vad krävs för att skapa tillväxt i regionen? 

Sammanfattning 
Nuvarande organisation av den regionala nivån innebär ett splittrat regionalt utveck¬lingsansvar, vilket medför risk för bristande helhetssyn och suboptimering. En ”region¬kommun” ger bättre förutsättningar för att uppnå den regionala utvecklingspolitikens mål. Men vad krävs för att uppnå dessa mål? 
 
Medverkande 
Håkan Sörman, vd, Sveriges kommuner 
och landsting 
Gösta Bergenheim (M), ordförande 
regionstyrelsen, Region Halland 
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), 
ordförande i landstingsstyrelsen, 
Landstinget i Örebro län 
Eva Tjernström (S), ordförande landstings¬styrelsen, Landstinget Gävleborg 
Patrik Stenvard (M), 2;e vice ordförande landstingsstyrelsen, Landstinget Gävleborg
 

17.00-19.00 Mingel

 
 
 

Tisdag 2/7

 

9:30-10:30 Varför är de flesta politiker så okända för sina väljare ?

 
Arrangör:  Ullman PR
 
Ytterst få politiker är kända av sina väljare. Är de folkvalda är mer lojala mot sin partiledning än mot sina uppdragsgivare, väljarna ?  Det skiljer Sverige från t.ex. England. Ska det vara så? Varför har det blivit så här? Har vi för okarismatiska politiker? Varför bryr sig inte medierna?  Vill partiledningarna ha svaga, icke uppkäftiga politiker? Vad ska vi göra åt saken? Eller är det bra med starka partiledningar och svaga ledamöter utan personliga mandat  i de beslutande församlingarna ?  
 
På seminariet kommer Novus presentera rykande färska siffror på hur kända eller okända våra riksdags och lokalpolitiker är. Välkommen till en intressant debatt. 
 
Medverkande:
Torbjörn Sjöström vd Novus
 Jenny Madestam statsvetare
 Lars Stjärnkvist Kommunalråd s Norrköping
 Lena Melin Aftonbladet
Tomas Rudin Oppositionsborgarråd S i Stockholm
Harald Ullman, moderator
 

11:00-13:00 Tieto

Tietos Lunchsamtal. Med utgångspunkt i driftstörningen i november 2011 – hur kan myndigheter och företag samverka för att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter med högsta möjliga IT-säkerhet?
Ett samtal mellan Tieto Sveriges VD Eva Gidlöf, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps Generaldirektör Helena Lindberg och Bilprovningens VD Benny Örnerfors. Moderator: Thabo Motsieloa
 
Vi bjuder självklart på lunch!
 

13.30 – 14.30 Borg eller Trelleborg – vem tar notan?

  ”Core-hamnar” (arrangör Trelleborgs Hamn)
 

14:45 - 15:45  ”Har Sverige någon internationell transportstrategi?”

Arrangör: Trelleborgs Hamn
 

16.00 – 17.00 ”Tre miljarder – till vilken nytta?”

Arrangör: Arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun
 

17.00- 17.30 ”Lansering av samverkansverkstan”

Arrangör: Samordningsförbunden i Trelleborg och Nacka
 

18.00 – 18.45 Mingel ”CSR-arbete på riktigt”

Arrangör: arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun, föranmälan krävs!
 

20.00 - 21.00 Jag ställer mig över uråldrig blockpolitik!

Johan Staël Von Holstein
 
Entreprenörskap i en allt mer digital värld. 
Mer globalisering => mer konkurrens => kräver mer personligt ansvarstagande
Kom och lyssna på Johan Staël Von Holstein som talar om entreprenörskap och ansvarstagande. Kom direkt till oss efter talet i Almedalen och lyssna på Johan och mingla och diskutera detta.  
 
 

Onsdag 3/7
Säkerhetsdagen – med trygghet i fokus

 
EN LÄGESBESKRIVNING

08.00-09.50 Brott och trygghet i Sverige - en kartläggning (frukostseminarium)

Generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige
Brottsförebyggare Lena Brodin, Österåkers kommun
 
 
NÅGRA UTMANINGAR

10.00-10.50 Jakten på makten - brott mot förtroendevalda

Riksdagsledamot Berit Högman (s)
Säkerhetschef Richard Buske, Sollentuna kommun
 
 
 

11.00-11.50 Brott mot småföretagare – exemplet bensinbranschen

Riksdagsledamot Caroline Szyber (kd)
Bensinhandlare Ashkan Kasbi, Svensk Bensinhandel
 


12.00-12.50 Brott och otrygghet i kollektivtrafiken (lunchseminarium)

Riksdagsledamot Lotta Finstorp (m)
Säkerhetschef Roger Eriksson, MTR
 
 
 

13.00-13.50 Grov brottslighet i kommunerna – vilka är utmaningarna?

Kommunalråd Christian Ottosson (c), Huddinge kommun
Brottsförebyggare Annika Wågsäter, Landskrona kommun
 
 
 
FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR

14.00-15.50 Ett stärkt stöd till det lokala brottsförebyggande arbetet

och ett förbättrat omhändertagande av brottsdrabbade
Professor Gun Heimer, Nationellt Centrum för Kvinnofrid
Trygghetsexpert Thomas Ahlskog, Stiftelsen Tryggare Sverige
Vice VD Erik Hellmark, Phoniro Systems
Innovationschef Yacir Persson Chelbat, Securitas
 

16.00-16.50 Avslutande paneldebatt

VD Robert Dimmlich, Svensk Bensinhandel
Professor Gun Heimer, Nationellt Centrum för Kvinnofrid
VD Joachim Källsholm, Securitas
Debattör Olle Wästberg, f.d. Generalkonsul New York m.m.
Ordförande Britta Lejon, ST
Ordförande Karl-Åke Pettersson, Stiftelsen Tryggare Sverige
 

20.00-21.00 Mingel

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder, tillsammans med Securitas, in till ett mingel med lättare förtäring samt vin/öl eller alkoholfritt alternativ. OSA senast den 28 juni till info@tryggaresverige.org
 
 

Torsdag 5/7

 

kl 09-10 KAN EN MÅLARFÄRG SPARA NÄSTAN 20%  AV EN FASTIGHETS ENERGIKOSTNADER?

Sant eller falskt? 
Välkomna till ett spännande frukostmingel med utfrågning om hur NASA förändrar framtidens måleri.
 
Medverkande:  
Professor 
Referenser
Berit Lönn, VD ThermoGaia
 
Vad: Frukostmingel med utfrågning
Tid: Kl 09:00 bjuder vi på frukost, beräknad sluttid kl 10:00
 

11-13 Work for you AB lunchseminarium. Var tid har sin Arbetsförmedling

Har Arbetsförmedlingens uppdrag blivit svårare? Otydligare? Eller är det helt enkelt omöjligt? Många arbetssökande föredrar de privata alternativ som numera erbjuder tjänster på Arbetsförmedlingens uppdrag. Somliga ifrågasätter om vi ens behöver en offentlig arbetsförmedling och om inte de arbetslösa istället borde få en peng med sig och söka privata alternativ. Men andra hävdar att Arbetsförmedlingen måste vara offentlig och nationell. Hur kan en lösning som gynnar såväl arbetssökande som arbetsgivare se ut? Kom och diskutera med de berörda; Arbetsförmedlingen, de privata företagen, arbetsgivarna och politikerna! 
 
Medverkande: 
Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister, Regeringen. Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Riksdagen. Clas Olsson, Biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen. Carina Lindfelt, Avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv. Rasmus Rossi, VD, Work for you. Stefan Lahti, VD, Misa. Susanne Christianson, Verksamhetschef, Eductus. Lil Ljunggren Lönnberg, moderator. 
 

13:30-14:30 Osteoporos den stora sjukdomen som är helt bortglömd – varför då ?

Arrangör: Sectra 
 
Osteoporos drabbar 50 % av alla kvinnor förr eller senare. Det är en av de absolut dyraste sjukdomarna. Endast 15 % får en diagnos. Ändå verkar sjukdomen vara helt bortglömd av sjukvården och media. Varför då? Vart tog medicinjournalistiken vägen?
Sverige är ett av de länder där flest drabbas av benskörhet. Varje år inträffar 70 000 fakturer som beror på benskörhet. Endast 30 % blir helt återställda efter en fraktur på lårbenshalsen och färre än 70 % får behandling. 
Ett seminarium i samverkan mellan Reumatikerförbundet och Bröstcancerföreningen med stöd av medicinteknikbolaget SECTRA. 
 
Deltagare:
Moderator Stig-Björn Ljunggren
Ann Carlsson  Ordf i Reumatikerförbundet
Elizabeth Bergsten Nordström, Ordf Bröstcancerföreningarnas Riksförbund 
Eva-Nilsson Bågenholm  äldresamordnare åt Regeringen
Paul Frigyes, journalist   
Jakob Algulin Sectra
 

16:00-18:00 SPF Sveriges Pensionärsförbund

Mingel