Skyddsrummet vann Innovativast i Almedalen 

Vårt skyddsrum i Almedalen har inte bara lockat en hel del besökare i veckan. Vi vann även Dagens Opinions prestigefyllda pris Innovativast i Almedalen. Läs mer om priset här. 

Innovativast i Almedalen

På bild syns Tore Robertsson från Skyddsprodukter i Sverige AB tillsammans med Jan Alsander från Civilförsvarsförbundet. 

Seminarium i Almedalen 

Under veckan anordnades seminarium som alla behandlade olika frågor gällande krisberedskap. 

Seminarierna väckte stort intresse med fullsatt publik och många publikfrågor. Vi på Ullman PR tycker att det fantisktiskt med en sådan bra respons och ett sådant stort intresse!  

Läs mer om skyddsrum här. 

 

Måndag

Under måndagen hölls ett seminarium på temat Hur fungerar dagens skyddsrum - om kriget kommer hur hittar du ditt?

Beatrice Ask (M), Johan Westerholm (Ledarsidorna) och Tore Robertsson (Skyddsprodukter i Sverige AB) medverkade och besvarade frågor kring de skyddrum vi har idag i Sverige. 

 

Tisdag

Under tidagen diskuterade Jan Alsander (civilförsvarsförbundet), Lars-Göran Uddholm (Södertörns brandförsvarsförbund) och Marcus Hartman (Terracom) hur man bäst förbereder sig inför en eventuell kris. Seminaret gick under temat: Din krisberedskap - Så förbereder du dig om kriget kommer. 

 

Onsdag

Hans Wallmark (M), Allan Widman (L), Åsa Lindenstam (S) medverkar i seminariet Hur förbereder sig Sverige inför krig och vad händer om kriget slår till?

Seminariet resulterade i en intressant dskussion kring hur Sveriges krishantering ser ut idag, och hur vi bör utveckla arbetet i framtiden.  

 

Torsdag

Under seminariet på temat Hur kan vi skydda oss från cyberattacker och hur påverkas vi av Fake News av främmande makt? medverkade Daniel Bäckström (C), Björn Appelgren (Internetstiftelsen i Sverige), Ewa Lantz (ABF). Cyber attacker och Fake News är en modern typ utan attack som på senare tid skapat mer oro. De medverkande förklarade hur man kan identifiera attacker som dessa och hur man bäst skyddar sig mot dem. 

Många besökare lockades till invigningen av skyddsrummet i Almedalen 

Söndag 1/7 har vi haft invigning av skyddsrumssimuleringen på hamnplan under Almedalsveckan i Visby. Skyddsrummet är uppsatt av vår kund Skyddsprodukter i Sverige AB som gör detta tillsammans med Civilförsvarsförbundet för att uppmärksamma krisberedskspsfrågan. Invigningen lockade många nyfika besökare som gärna vill testa på hur det är att befinna sig i ett skyddsrum när kriget kommer och fienden anfaller. 

Skyddsprodukter i Sverige AB har även tillsammans med Civilförsvarsförbundet startat sidan skyddsrum.se som ska hjälpa individen att hitta närmsta skyddsrummet och informerna om den enskildes krisberedsap. 

Skyddsrummet invigdes av Gunilla Nordgren, ordförande för Civilförsvarsförbundet, som höll tal om vikten av ett civilförsvar och upprustade skyddsrum i Sverige. Efter simueringen fick besökarna testa skyddsrummet som sedan är i bruk hela veckan fram till torsdag. Reaktionerna var positiva och många tyckte att det var en viktig fråga att upplysa.

Ullman PR är oerhört glada att som PR-byrå få hjälpa till att lyfta frågor som är viktiga och engagerar både besökare och politiker. 

 

Nedan kommer bilder från invigningen. 

Invigning skyddsrum besökare

harald ullman skyddsrum invigning

Gunilla CIvilförsvarsförbundet invigning

Gunilla Nordgren skyddsrum invigning