Medarbetare 

Vi är idag tre personer som arbetar på Ullman PR. Vi har även nära samarbeten med ett flertal underkonsulter med spetskompetens inom exempelvis mobila hemsidor, webbprogrammering, video och foto. På så sätt kan vi leverera hög kvalitet genom alla våra projekt.

Läs gärna mer om våra fantastiska medarbetare nedan.

 

 

Harald Ullman

VD 
Telefon: 070 847 12 24
 
Harald Ullman, VD
Harald Ullman är född 1947. Under 60-talet var han aktiv i elevrörelsen och blev 1964 vald till elevrådsordförande i Södra Latin genom allmänna val bland eleverna. Han genomgick militärtjänst från 1968 och blev värnpliktig fänrik.
 
Han anställdes 1970 som utredningssekreterare på Gruppen för samhällsstudier, som var Sveriges första tankesmedja.
 
1972 utsågs han till organisationsombudsman och personalchef på Socialdemokraterna i Stockholm. 1983 utsågs han till chef för reklambyrån ARE Idé 2 som sedermera blev ARE Annonsbyrå AB, med Ullman som Vd. Byrån var en av Sveriges största annonsbyråer och omsatte närmare 100 Milj Skr. 
 
Byrån producerade flera av Sveriges största och mest uppmärksammade reklamkampanjer. Bland annat de Socialdemokratiska valkampanjerna.
 
I början på 90-talet startade han Måndag Annonsbyrå. 1997 startade han webbyrån 1 trappa upp som sedan ombildades till internetkonsulten Entrappa. Entrappa utvecklades till en liten koncern med ca 200 medarbetare.
 
 
Med erfarenheter från reklam och internetbranschen startade Harald Ullman 2005, Ullman PR AB. Tanken bakom byrån var, behovet av att alltid utgå från kundens verkliga behov. Reklambyrå- som webbyråverksamheten krävde beläggning på reklamateljén eller programmerarverkstan. Det gynnade den egna verksamheten men motsvarade inte alltid kundens behov. En mindre PR-byrå kan jobba nära kunden och hela tiden ha hans perspektiv för ögonen utan krav på egna intäktsbehov.
 
Mellan 2007 och 2011 var han marknadsförings och PR-ansvarig för studentboksajten Lycknis som gick från 0 kr till ca 100 milj kr i intäkter. Sajten är nu såld till en stor Internetbokhandlare.
 
Harald Ullman arbetar idag som strategisk PR-rådgivare och lobbyist. Ett av hans nuvarande uppdrag är att vara inhyrd marknadschef åt en av våra kunder. Han har också stor personlig erfarenhet av mediekriser och leder olika medieträningar. Han undervisar i PR, bland annat på Marknadsföreningen i Stockholm. 2011 utsågs han av Dagens Opinion till årets PR-konsult.
 
Kunder i urval Harald Ullman arbetat med under åren: Aftonbladet, Socialdemokraterna, Utbildningsdepartementet, Dalatrafik, ICA, Botkyrkabyggen, Handelsbanken, LO, SEKO, SAS, SONY, Metallindustriarbetarförbundet, Stockholms stad, Svenska Bostäder, Justitiedepartementet, Tieto Enator, Åhlens, TTG Hearst, Unicef, Arla, Linders resebyrå, JC Decaux och Tempo.
 
 
 
 

Annie Axedin 

 
Junior PR- Konsult 
Telefon: 076- 303 63 9
  
 
 
 
 
Annie arbetar som junior PR- konsult på Ullman PR. Hon har nyligen avlagt en kandidatexamen i journalistik med inriktning människa och miljö på Södertörns högskola i Stockholm och har tidigare gjort praktik på Ullman PR.  Annie är en duktig kommunikatör och har kunskaper inom både journalistik och PR. Hennes utbildning har gett henne en mycket god inblick i hur mediebranschen fungerar och hur man bäst jobbar för att intressera journalister. Hon har arbetat inom olika branscher inom service, bland annat butik, restaurang- och hotellbranschen och vet vad kunder förväntar sig och kräver.
 
 

 

 

Anne Carlsson

Sandra Kastås
 
Seniorkonsult  
Telefon: 070 522 25 65
 
Anne Carlsson har över 40 års erfarenhet inom hälso- och sjukvården samt räddningstjänsten, såväl anställd som politiskt aktiv och har arbetat med strategiskt påverkansarbete. Det senare som kanslichef på Handikappförbunden Värmland därefter som heltidsarvoderad ordförande i Sveriges största patientorganisation Reumatikerförbundet där under 11 år. Hon har även varit anställd på en morgontidning ett antal år.
 

Anne har deltagit som expert i ett antal statliga utredningar såsom Biobanksutredningen, Patientens rätt, samt LOV, lagen om valfrihetssystem, för att nämna några. Hon har även deltagit som expert i Göran Stiernstedts utredning, Effektiv vård. Anne var av tidningen Dagens Medicin 2015 utsedd som en av vårdens mäktigaste med plats 30 på maktlistan. I tidningen Expressen var hon även 2015 utsedd som en av årets kvinnor på plats 63 med motiveringen ”Syns och hörs så fort det diskuteras patientmakt och rätten att vara delaktig i sin egen vård. Det skulle behövas ännu fler patientföreträdare som slåss för en jämlikare vård”.

Anne har bred erfarenhet av krishantering och kriskommunikation. Hon har stor erfarenhet som moderator och är en duktig debattör. Anne har genom sina många aktiva år i samhällsdebatten ett stort kontaktnät såväl nationellt som internationellt.

 

 

Linn Ottosson

Junior PR-konsult

Mobilnummer: 0723288995

Epost: linn@ullmanpr.se 

LinkedIn

Linn jobbar som juniorkonsult samtidigt som hon läser Medie- och kommunikationsvetenskap på Malmö högskola där hon under våren ska skriva sin C-uppsats.

Linn har genom sin utbildning fått stor kunskap om medier och har framför allt intresse för sociala medier. Linn brinner för skrivande och är en god skribent. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet inom servicebranschen.  

Linn är uppväxt i Skåne och har fram tills i höstas haft sin bas i Malmö. Hon älskar att sträckkolla serier och att lyssna på podcast på kvällspromenaden.

 

 

Amal Markhouss

Praktikant

Mobilnummer: 073 704 33 57

Epost: amal@ullmanpr.se

Amal kommer i tio veckor praktisera hos oss på Ullman PR. Hon studerar inom Kulturvetarprogammet på Stockholms universitet. Hon har haft media- och kommunikationsvetenskap som huvudämne och skrev sin kandidatuppsats om hur konsthallar kan nå ut till en bred publik med hjälp av strategisk kommunikation.  

Amal har tidigare arbetat inom restaurang och handel.

Ett av Amals stora intresse är konst. Hon började sin utbildning med två terminer konstvetenskap. På fritiden gillar hon att umgås med vänner och självklart besöka konstmuseer. Hon ser fram emot att lära sig en massa om kommunikationsarbete hos Ullman PR.